Japanische Künstler*innen

Mitsuo Fukada (Bildhauer) (Kyōto) 

Masahiko Hayashi deka (Illustrator, Maler, Fotograf)

Yoshihiro Yamaya (Maler)

Yuka Ijiri Schauwecker (Musik, Mezzo-Sopran)

Azusa Watanabe (Klavier)

Senkei Kuwahara (Ikebana Meister) (Kyōto)

Kinsui Katori

Masakazu Kusakabe (Keramik)

Lorenz Stefan Radeloff (Malerei) (Kyōto)

Mariko Honda (Saitama)

Junko Sakurai (Ōsaka)

Masae Umetani (Kyōto)

Hiroshi Egami (Chiba)

Koji Kobayashi (Tokyo)

Keiko Koana (Malerei) (Essen)

Satoshi Hoshi (Malerei) (Berlin)

Takahiro Tanaka (Installation) (Tokyo)

Miki Yui (Klangperformance) (Düsseldorf)

Setsuko Fukushima (Malerei/Installation) (Meerbusch)

Taka Kagitomi (Klang-Installation) (Düsseldorf)

Yukako Ando (Malerei, Installation) (Düsseldorf)

Masako Ohta (Klavier und Haiku) (München)

Soho Menya (Keramik) (Kyoto)

Aya Murakami (Kalligraphie) (Düsseldorf)

Naomi Akimoto (Keramik) (Düsseldorf)